Szkoła czy dom

W Polsce ponad 3% uczniów dotkniętych jest niepełnosprawnością umysłową, psychiczną i fizyczną. Z tego też względu wymagają oni kształcenia indywidualnego. Każde chore dziecko ma inne potrzeby, dlatego też forma sposobu nauczania musi być dopasowana do potencjalnych możliwości dziecka, ważne jest też odpowiednie podejście dydaktyczne. Art. 70 Konstytucji RP gwarantuje dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością prawo do nauki. Nauczanie indywidualne nierzadko jest formą terapii oraz rehabilitacji. Po przez kontakt z osobą trzecią chore dzieci uczą się akceptacji. Jednak nie wszyscy niepełnosprawni mogą liczyć na taką formę kształcenia.

Ekonomia jest interesująca. Studenci decydują się na studia ekonomia, c czasami interesuje ich kosmetologia studia, studia w Anglii, studia w UK. Takie studiowanie jest ciekawe, frapujące, interesujące. Niejeden student wybiera wyjątkowe studiowanie.

Decyzję podejmuje pedagogiczny zespół orzekający (poradnia psychologiczno-pedagogiczna) po analizie indywidualnych przypadków. Czasami zdarza się, że rodzice składają wniosek, który w rzeczywistości nie ma sensu, zamiast pomóc dziecku po prostu szkodzą. Kontakt z rówieśnikami również jest niezbędny do prawidłowego rozwoju młodego człowieka, z czego opiekunowie często nie zdają sobie sprawy. Poza tym w szkole dostępne są liczne pomoce i materiały naukowe, np. rzutniki, plakaty. Nauczanie indywidualne jest organizowane w momencie, gdy stopień niepełnosprawności nie pozwala na uczestnictwo w zajęciach w pełnym wymiarze godzin. Za organizację kształcenia odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, to on ustala m.in. liczbę godzin, którą zatwierdza organ prowadzący. Zajęcia prowadzone są przez jednego lub kilku nauczycieli zwykle w domu chorego dziecka. Niewątpliwą zaletą nauczania indywidualnego jest kontakt nauczyciela z uczniem, tempo i forma zajęć dostosowywana jest do możliwości dziecka oraz jego zainteresowań. Przy takim nauczaniu problem stanowi brak odpowiedniego przygotowania ze strony nauczycieli, mając kontakt z chorymi dziećmi często nie wiedzą jak mają się zachować. Dodatkowo dochodzi kłopot związany z ocenianiem oraz stawianymi wymaganiami. Niepełnosprawni skarżą się również na brak dostępu do pomocy dydaktycznych, tj. preparaty mikroskopowe.

Nietypowe studia

Seminarium Duchowne jest miejscem, w którym uczą się przyszli księża. Postępowanie rekrutacyjne niewiele różni się od zasad przyjęć na inne świeckie uczelnie wyższe w Polsce. Najpierw odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z wicerektorem, której celem jest dyskretne wybadanie czy dany kandydat nadaje się do tego aby służyć innym wiernym, czy tylko podjął taki krok ze względu na: porzucenie przez dziewczynę, namowę rodziny, niezakwalifikowanie się na inne studia bądź korzyści materialne lub społeczne. Następnie przeprowadzany jest test psychologiczny sprawdzający dojrzałość psychiczną kandydata.

Coaching studia są dobrej klasy. Na pewno studia Poznań mają klase, a studia podyplomowe warszawa mają znaczenie dla osób studiujących. Na pewno studia biologia są przydatne i dają wiele pożytecznej, często praktycznej wiedzy. Studia są popularne, już 30 procent młodych Polaków je kończy i ma dobrą pracę.

Po przejściu tej formy sita rekrutacyjnego kandydat staje się alumnem I kursu i jest przed nim sześć lat nauki i wyrzeczeń. Rok akademicki różni się trochę od tego co można spotkać na  typowych studiach świeckich, ponieważ jest on uzależniony od Świąt Kościelnych i obchodów z nimi związanych. Plan dnia i tygodnia również jest bardzo specyficzny. Należy tutaj wspomnieć, że tydzień dydaktyczny trwa od poniedziałku do soboty. Zajęcia prowadzone są z różnych przedmiotów z zakresu teologii i trwają od godziny 8:15 do 13:20. Patrząc na taki plan zajęć można stwierdzić, że klerycy po wykładach mają wiele czasu wolnego. Nic bardziej mylnego, ponieważ studenci po obiedzie wykonują prace związane z utrzymaniem porządku w budynku i na terenie seminarium, tj.: sprzątanie korytarzy, zmywanie naczyń,  grabienie liści, koszenie trawy, odśnieżanie parkingu i dróg dojazdowych do niego. Popołudnie przeznaczone jest na naukę i rozwój zainteresowań. O godzinie 21:00 studenci mają czas przeznaczony na modlitwę prywatną, a o godzinie 22:30 następuje gaszenie świateł. Poza tym klerycy jedno popołudnie w tygodniu przeznaczają na tzw. praktyki pasterskie, w czasie których pomagają w szpitalach, domach dziecka, domach opieki oraz hospicjach. Studia w Seminarium Duchownym wymagają od przyszłych księży dużego zaangażowania oraz poświęcenia, nie każdy potrafi podporządkować się tej formie życia i w konsekwencji postanawia odejść.